Σπουδές στην Ιταλία – Πρόγραμμα Εξετάσεων για Σπουδές στα Αγγλικά/Ιταλικά (Ιατρική/ Κτηνιατρική/ Οδοντιατρική/ Παραιατρικά/ Αρχιτεκτονική/ Εκπαίδευση)

Καλέστε μας στο 22491683 για περισσότερες πληροφορίες