Αιτήσεις για Ολλανδία!

Ερωτήσεις (από κάποια πανεπιστήμια), που συχνά καλείται ο μαθητής ν’ απαντήσει σαν μέρος των διαδικασιών των αιτήσεων.

Αρκετοί γνωρίζουν πως για να γίνει μια αίτηση στο Πανεπιστήμιο υπάρχει μια διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί. Ένα πολύ βάσικο μέρος αυτής της διαδικασίας είναι να γράψει ο μαθητής μια έκθεση. Η έκθεση αυτή (personal statement- motivation letter) έχει ως στόχο να παρουσιάσει ο μαθητής τους λόγους που θέλει να σπουδάσει για το συγκεκριμένο επάγγελμα.

Όπως και στα Πανεπιστήμια της Αγγλίας έτσι και της Ολλανδίας ζητάνε αυτή την έκθεση σαν μέρος των διαδικασιών των αιτήσεων. Είναι πολύ σημαντικό ο μαθητής να απαντήσει σε κάποια συγκεκριμένα ερωτήματα τα οποία ισχύουν για όλους τους κλάδους, καθώς αυτά είναι που θέλει να δει το Πανεπιστήμιο, όταν θα κάνει την επιλογή των μαθητών που θα πάρουν θέση.

Πιο κάτω μαζέψαμε μερικά από τα πιο σημαντικά ερωτήματα:

  1. Τι σε οδήγησε να επιλέξεις τον συγκεκριμένο κλάδο, αντί για κάποιο άλλο παρεμφερές πρόγραμμα;
  2. Για ποιο λόγο επέλεξες το XXX University, και όχι κάποιο άλλο;
  3. Τι είναι αυτό που σε κάνει να αιτηθείς σε ένα κλάδο στο εξωτερικό; Όταν θα απαντήσεις αυτή την ερώτηση είναι σημαντικό να τονίσεις ότι θές να ζήσεις στο εξωτερικό και να έχεις επαφή με άτομα από διάφορες κουλτούρες.
  4. Ποια είναι τα μελλοντικά σου σχέδια σχετικά με την εκπαιδευσή σου ή την καρίερα που θες να ακολουθήσεις. Τι θες να πετύχεις κάνοντας το πτυχίο αυτό;

Οπότε αν είσαι τώρα στην διαδικασία που γράφεις την δική σου έκθεση για να μπεις στο Πανεπιστήμιο, μην ξεχάσεις να απαντήσεις στα πιο πάνω ερωτήματα!

Αν χρειάζεσαι οποιαδήποτε βοήθεια ή καθοδήγηση σχετικά με την εκθεσή σου ή τις αιτήσεις σου στην Ολλανδία, επικοινώνησε μαζί μας!