Μια από τις σημαντικότερες αποφάσεις όλων των μαθητών στο Λύκειο είναι η επιλογή κλάδων (επιλογή κατευθύνσης- μαθημάτων). Αυτό θα είναι το κλειδί για την εισδοχή τους στο Πανεπιστήμιο, στον κλάδο σπουδών που επιθυμούν.

Οι μαθητές επιλέγουν την Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού στην Α’, Β’ και Γ’ Λυκείου.

Οι μαθητές κατά την επιλογή τους θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψιν ποια μαθήματα συμβαδίζουν με τα κριτήρια εισδοχής των κλάδων σπουδών στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Κύπρου, της Ελλάδας, καθώς κι άλλων κρατών του εξωτερικού, για να εξασφαλήσουν το πρώτο βήμα προς την καριέρα των ονείρων τους. Οι μαθητές θα πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά τα Πλαίσια Πρόσβασης για τον κάθε κλάδο.

Επιπλέον, για να μπορέσουν να σχεδιάσουν το πρόγραμμα φοίτησής τους θα πρέπει, επίσης, να δουν τις διάφορες προσφερόμενες επιλογές και συνδυασμούς Μαθημάτων Προσανατολισμού.

Για την Α΄Λυκείου, oι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου θα πρέπει να ξέρουν ότι:

  • Οι 31 από τις 35 περιόδους διδασκαλίας θα είναι μαθήματα Κοινού Κορμού, όπως, δηλαδή, είναι και στο Γυμνάσιο.
  • Για τις υπόλοιπες 4 περιόδους, θα πρέπει να επιλέξουν δύο (2) μαθήματα από δύο (2) διδακτικές περιόδους το καθένα. Τα μαθήματα αυτά εντάσσονται σε τέσσερις (4) Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού (ΟΜΠ). Η επιλογή ΟΜΠ θα τους δίνει τη δυνατότητα να εμβαθύνουν σε δύο μαθήματα που τους ενδιαφέρουν.

Στη Β΄ Λυκείου οι μαθητές επιλέγουν μία από τις 6 (έξι) πιο κάτω Κατευθύνσεις. Στην κάθε Κατεύθυνση διδάσκονται τέσσερα (4) μαθήματα προσανατολισμού/εμβάθυνσης των τεσσάρων (4) περιόδων το καθένα (σύνολο 16 περίοδοι).

Στην Γ΄ Λυκείου οι μαθητές συνεχίζουν την Κατεύθυνση την οποία έχουν επιλέξει στη Β’ Λυκείου.

Καθώς υπάρχει πληθώρα επιλογών αρκετοί μαθητές δεν είναι σίγουροι ποιος θα ήταν ο κατάλληλος συνδιασμός μαθημάτων. Το γραφείο μας, μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να καταλήξουν στην σωστή επιλογή Ομάδας Μαθημάτων Προσανατολισμού.

Αν βρίσκεσαι λοιπόν, στην περιόδο που πρέπει να επιλέξεις τον κλάδο κατεύθυνσης σου και δεν είσαι σίγουρος τι να επιλέξεις, επικοινώνησε μαζί μας για να σε καθοδηγήσουμε!