οι υπηρεσιεσ μασ

Επαγγελματικός Προσανατολισμός

 • Μαθητές Δημοτικού
 • Μαθητές Γυμνασίου
 • Μαθητές Λυκείου
 • Ενήλικες

Ψυχομετρικά εργαλεία(Τεστ)

 • Επαγγελματικών ενδιαφερόντων
 • Επαγγελματικών αξιών/κινήτρων
 • Προσωπικότητας

Προορισμοί Φοιτητών

 • Πανεπιστήμια Κύπρου (Δημόσια και Ιδιωτικά)
 • Ηνωμένο Βασίλειο
 • Ολλανδία
 • Ιταλία
 • Γαλλία

Η διαδικασία μας

 1. Συμβουλευτικό Ραντεβού / Επιλογή Σπουδής
 2. Επιλογή σωστών Πανεπιστημίων
 3. Διεκπεραίωση αιτήσεων/εισδοχή στο Πανεπιστήμιο
 4. Καθοδήγηση για τα Οικονομικά θέματα
 5. Διαμονή
 6. Περαιτέρω βοήθεια