Το γραφείο Study Abroad σας προσκαλεί στην Διαδικτυακή ενημέρωση που διοργανώνει δωρεάν στις 03 Απριλίου 2021 στις 17:00 μμ – 18:30μμ

Η διαδικτυακή ενημέρωση θα γίνει μέσω Zoom.

ΘΕΜΑΤΑ Συζήτησης:

 “Σπουδές στο Εξωτερικό (Ιταλία, Ολλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο) “

Θέματα:

  • Ενημέρωση για τη κουλτούρα, τρόπο ζωής και το κόστος ζωής στη κάθε χώρα (διαμονή και διατροφή)
  • Κόστος διδάκτρων για το έτος εισδοχής 2021 για τη κάθε χώρα
  • Υποτροφίες
  • Κριτήρια εισδοχής για τη κάθε χώρα
  • Χρονοδιάγραμμα αιτήσεων και διαδικασιών για τη κάθε χώρα (deadlines)
  • Πιστοποιητικά που θα χρειαστείτε για τη κάθε χώρα
  • Φοιτητικά δάνεια 
  • Αναγνώριση πτυχίου στην Κύπρο
  • Ερωτήσεις από κοινό

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν email στο info@studyabroad.com.cy με θέμα «Συμμετοχή στην Διαδικτυακή Ενημέρωση» στο οποίο θα αναγράφουν τα στοιχεία τους (Όνομα/Επίθετο και αριθμό τηλεφώνου) για να δηλώσουν συμμετοχή και να πάρουν όλες τις σχετικές πληροφορίες.

Study Abroad Education Counsellors